Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af van hun inkomen en leefsituatie en hoeveel kinderen naar de opvang gaan.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je (en je eventuele toeslagpartner) aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt je kind in belangrijke mate;
  • De gastouder en het gastouderbureau moeten geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK);
  • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Vragen over kinderopvangtoeslag? Neem gerust contact op met Bloei.

Tip! hier vind je héél veel vragen beantwoord over Kinderopvangtoeslag

Tip! hier kun je online een proefberekening maken