Betrokken en bereikbaar

Korte lijnen en persoonlijk contact zijn kernwoorden voor Bloei. Betrokkenheid uit zich door het bieden van laagdrempelige begeleiding en ondersteuning. Elkaar persoonlijk leren kennen is een voorwaarde voor vertrouwen en uiteindelijk een succesvolle match.

Bloei verzorgt het volgende:

 • Een vrijblijvend intakegesprek met het gastouderbureau
 • Werving en matching van mogelijke gastouders
 • Begeleiden van kennismaking met mogelijke gastouders
 • Een koppelingsgesprek met gastouder
 • Opstellen van contracten en voeren van benodigde administratie
 • Een jaarlijks voortgangsgesprek met de gastouder op de opvanglocatie
 • Voor aanvang van de opvang en daarna jaarlijks een Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid en Gezondheid op de opvanglocatie
 • Coaching aan de gastouder
 • Jaarlijks een persoonlijk evaluatiegesprek met de vraagouder
 • Verzorgen van intervisie- en thema-avonden
 • Pedagogische ondersteuning
 • Urenregistratie: online beheren, wijzigen en aanpassen
 • Betaling aan de gastouder middels de kassiersfunctie
 • Jaaropgave voor de Belastingdienst