Bloei hanteert strenge criteria bij het werven van gastouders om de kwaliteit te kunnen bieden die zij voor ogen heeft. Voor gastouders is continu veel aandacht en ruimte voor eigen ontplooiing.

Eisen vanuit de Wet Kinderopvang:

 • Je beschikt over een diploma MBO-2 Helpende Zorg & Welzijn. Of een diploma gelijk gesteld hieraan.
 • Je beschikt over een actuele, geregistreerde diploma Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis, of gelijk gesteld daaraan.
 • Je dient vooraf een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen aan het gastouderbureau (ook je huisgenoten ouder dan 18 jaar dienen een VOG aan te vragen).
 • Je voldoet aan de eisen voor veiligheid en continue screening.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je spreekt Nederlands tijdens de opvang (behalve wanneer je gastouder bent van kinderen die tijdelijk in Nederland wonen).
 • Je hebt zelf geen kind dat onder toezicht staat.
 • Je bent aangesloten bij een gastouderbureau en via het gastouderbureau ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Aanvullende selectiecriteria vanuit Bloei:

 • Je hebt een warme uitstraling en bereid een warme relatie aan te gaan met gastkinderen.
 • Je bent gemotiveerd om het gastouderschap professioneel vorm te geven.
 • Het pedagogisch beleidsplan is bekend bij je en dient als leidraad voor de opvang.
 • Je bent goed in staat verschillende interactievaardigheden toe te passen en te combineren.
 • Je neemt actief deel aan de door Bloei aangeboden cursussen, waaronder de EHBO cursus voor gastouders en thema-  en intervisieavonden.
 • Er is bereidheid tot samenwerking en overleg met Bloei en met ouders.
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de bemiddelingsmedewerker.
 • Je respecteert privacygevoelige gegevens een deelt geen informatie met derden.
 • Je bent telefonisch goed bereikbaar en hebt een gedegen lijst voor achterwacht.
 • Je biedt een stabiele gezins- en opvangsituatie aan de gastkinderen.
 • Je voldoet minimaal aan één van de volgende bijzondere kenmerken (jouw talent): de gastouder is extra goed ingericht op jonge baby’s, veel buitenactiviteiten en natuurbeleving, vaak creatieve activiteiten zoals muziek of knutselen of ruime werkervaring in kinderopvang.

Past Bloei bij jou en pas jij bij Bloei? Bekijk hoe je gastouder kunt worden stap-voor-stap, of neem persoonlijk contact op.