Personenregister Kinderopvang

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier kan de overheid medewerkers en structureel aanwezigen continu screenen. Het doel is het veiliger maken van de kinderopvang. Inschrijven kan met een goedgekeurde Verklaring Omtrent Gedrag en Bloei verzorgt de koppelingen met gastouder/aanwezigen en controleert hier op.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De RI&E staat voor het inventariseren en inschatten van risico’s. De gastouder is verantwoordelijk voor een gezonde schone en veilige opvangomgeving. Voorafgaand aan de opvang en daarna jaarlijks wordt de RI&E afgenomen op het opvangadres. Er wordt hierbij kritisch gekeken naar de mogelijke risico’s die kinderen in de opvang lopen, gelet op het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd.

Bloei stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. Gastouders dienen kennis te nemen van de RI&E van Bloei en op basis hiervan de nodige acties ter verbetering van de veiligheid en hygiëne te nemen. Op deze manier kan Bloei de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen.

De RI&E van het opvangadres is altijd in te zien door aangesloten (gast)ouders via het inloggedeelte van de website.

Inspectie GGD

Bloei voldoet aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang, en de gastouders natuurlijk ook. Regelmatig controleert de GGD deze eisen in opdracht van de gemeente:

De inspectierapporten van Bloei

De inspectierapporten van de gastouders

Klachtenrapporten

Bloei is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Tot 1 januari 2016 was Bloei aangesloten bij het ZcKK voor de externe behandeling van klachten.

Klachtenregeling

Bij onduidelijkheden of klachten kun je contact opnemen met Bloei. Bloei staat je graag persoonlijk te woord en streeft naar laagdrempelige communicatie.

Voor het uiten van klachten hanteert Bureau Bloei een interne klachtenregeling. De klachtenregeling wordt op verzoek toegestuurd en is altijd in te zien door aangesloten (gast)ouders via het inloggedeelte van de website.

Per 1 januari 2016 is het voor gastouderbureaus verplicht zich aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Ouders en/of gastouders kunnen, indien zij niet tevreden zijn over de uitkomst van de interne klachtenprocedure, een klacht indienen bij deze Geschillencommissie, via het Klachtenloket Kinderopvang.