Bij Bloei betaal je geen inschrijfkosten. Zodra de opvang daadwerkelijk start betalen vraagouders maandelijks een bedrag voor de afgenomen opvang. De vraagouder betaalt via het gastouderbureau de opvangkosten aan de gastouder.

Kosten voor gastouderopvang zijn vrijgesteld van BTW, wanneer voldaan wordt aan de wettelijke eisen. De vraagouder ontvangt maandelijks een gespecificeerde factuur.

Een simpel en duidelijk tarief

Het maandelijkse tarief bestaat uit twee delen: tarief gastouder en bureaukosten.

De gastouder bepaalt het tarief zelf en bedraagt gemiddeld rond de € 6,00 per uur in 2021.

Bureaukosten per gezin: € 40. Dit betreft het maandelijks bedrag aan bureaukosten dat wordt betaald aan Bloei. Nooit meer.

Bekijk wat Bloei daarvoor doet voor ouders en gastouders.

Het totale tarief (gemiddeld uurtarief) bestaat dus uit het tarief van de gastouder en het tarief van het bureau (verdeeld over het gemiddeld aantal uren per maand). Hier rekent de Belastingdienst mee voor de Kinderopvangtoeslag. In 2021 is het maximum uurtarief voor Kinderopvangtoeslag € 6,49.