Bij Bloei betaal je geen inschrijfkosten. Zodra de opvang daadwerkelijk start betalen vraagouders maandelijks een bedrag voor de afgenomen opvang. De vraagouder betaalt via het gastouderbureau de opvangkosten aan de gastouder.

Kosten voor gastouderopvang zijn vrijgesteld van BTW, wanneer voldaan wordt aan de wettelijke eisen. De vraagouder ontvangt maandelijks een gespecificeerde factuur.

Een simpel en duidelijk tarief

Het maandelijkse tarief bestaat uit twee delen: tarief gastouder en bureaukosten.

De gastouder bepaalt het tarief zelf en bedraagt gemiddeld € 5,00 tot € 5,75 per uur.

Bureaukosten per gezin: € 40. Dit betreft het maandelijks bedrag aan bureaukosten dat wordt betaald aan Bloei, bij koppeling met één gastouder. Bekijk wat Bloei daarvoor doet voor ouders en gastouders.