Do 19/09/2019 – 19.00 tot 21.00 uur – Borrel voor de Dag van de Gastouder

Jaarlijks vindt de Dag van de Gastouder plaats op de derde donderdag van september. Graag zet ik de gastouders in het zonnetje met een gezellige borrel! Locatie: Bloei – Verlengde Spiegelmakerstraat 59 in de Delfgauw.

Do 20/02/2020 – 19.30 tot 22.00 uur – Workshop Gespreksvoering met Ouders

Voor gastouders – Ouders zijn jouw klanten en in die relatie moet je investeren. Als ouders goede opvang voor hun kind zoeken, willen zij in de eerste plaats een vertrouwde en plezierige omgeving voor hun kind. Het kind moet het naar zijn zin hebben. Uit onderzoek blijkt dat o.a. de sfeer en het pedagogisch aanbod doorslaggevend zijn voor ouders in de keuze voor gastouderopvang Als je een vertrouwensrelatie wilt opbouwen met ouders is er een aantal aspecten waar je aan moet voldoen. Niet alleen het ‘contact’ is belangrijk, maar soms moet je ouders ook aanspreken op ‘contract’- basis. Wat als een ouder afspraken niet nakomt? Of als er in de communicatie met ouders zaken zijn waar je tegenaan loopt? Dit vergt meer inspanning en er moet meer worden nagedacht welke gesprekstechnieken er bewust ingezet moeten worden. In deze training krijg je verschillende technieken en tips aangereikt en oefenen we met complexe gespreksvoering met ouders!

In deze workshop leer jij o.a.:
-de interactiedriehoek (jij-ik-wij constructie)
-verschillende gesprekstechnieken hanteren binnen verschillende gespreksmodellen (o.a. luisteren, samenvatten en doorvragen) zodat je als gastouder krachtig kan communiceren
-dat er verschillende typen ouders zijn en dat iedere type ouder andere behoeften heeft en andere gesprekstechnieken vereist
-de feedbackregels te hanteren in gesprekken met ouders met behoud van de vertrouwensrelatie.

De workshop is voor gastouders aangesloten bij Bloei en kosteloos. Aanmelden via Hanneke.